BEH Team members

Staff members

Team leaders : T. Orsière, M. Rault

Researchers and engineers

Orsière Thierry (IGR-HC HDR AMU)
Rault Magali (MC HDR UAPV)
Bergé-Lefranc David (MC AMU)
Carcopino Xavier (PU-PH AMU)
Casanova Dominique (PU-PH AMU)
Courbière Blandine (PU-PH AMU)
Claeys-Bruno Magalie (MC AMU)
De Jong-Moreau Laetitia (MC HDR AMU)
Di Gorgio Carole (MC HDR AMU)
Gallice Philippe (PU AMU)
Grimaldi Frédérique (PU AMU)
Issartel Julien (MC AMU)
Loret Erwann (CR CNRS)
Mazzia Christophe (MC UAPV)
Moiroux Joffrey (MC UAPV)
Moreau Xavier (MC HDR AMU)
Perrin Jeanne (PU-PH AMU)
Piccerelle Philippe (PU AMU)
Robin Maxime (MC AMU)
Sari-Minodier Irène (MCU-PH AMU)
Sergent Michelle (PR AMU)
Suchail Séverine (MC UAPV)
Thiery Alain (PR AMU)
Villard Pierre-Henri (MC AMU)
Abraldes Joelle (AJT AMU)
Benbrahim Karim (AJT AMU)
Bremond Patricia (TCN AMU)
Chaspoul Florence (IGE AMU)
Orneto Caroline (ASI AMU)
Pique Valérie (IGE AMU)
Sauzet Christophe (IGE AMU)
Soumille Hugues (IGE UAPV)
Tassistro Virginie (ASI AMU)

Ph.D
Diane Manzon (doctorante)
Diane Manzon (doctorante)
Castel Pierre (doctorant)
Coténa Martina (doctorante)
Uboldi Chiara (Post doc)