BEH Team members

Staff members

Team leaders : T. Orsière, M. Rault

Researchers and engineers

Orsière Thierry (IGR-HC HDR AMU)
Rault Magali (MC HDR UA)
Carcopino Xavier (PU-PH AMU)
Casanova Dominique (PU-PH AMU)
Courbière Blandine (PU-PH AMU)
Claeys-Bruno Magalie (MC AMU)
De Jong-Moreau Laetitia (MC HDR AMU)
Di Gorgio Carole (MC HDR AMU)
Gallice Philippe (PU AMU)
Grimaldi Frédérique (PU AMU)
Issartel Julien (MC AMU)
Loret Erwann (CR CNRS)
Mazzia Christophe (MC UA)
Moiroux Joffrey (MC UA)
Moreau Xavier (MC HDR AMU)
Perrin Jeanne (PU-PH AMU)
Piccerelle Philippe (PU AMU)
Robin Maxime (MC AMU)
Sari-Minodier Irène (MCU-PH AMU)
Sergent Michelle (PR AMU)
Suchail Séverine (MC UA)
Thiery Alain (PR AMU Emérite)
Villard Pierre-Henri (MC AMU)
Benbrahim Karim (AJT AMU)
Bremond Patricia (TCN AMU)
Orneto Caroline (ASI AMU)
Pique Valérie (IGE AMU)
Sauzet Christophe (IGE AMU)
Soumille Hugues (IGE UA)
Tassistro Virginie (ASI AMU)

Ph.D

Diane Manzon (doctorante)
Castel Rebecca (doctorante)
Lamartinière Yordenca (Post doc)
Hamrouni Rayhane (Post doc)